תכנים בנושא תחרות

רואי גוטמן, המחלקה לזואולוגיה 
עבודה לקבלת תואר מוסמך 
מנחה: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

התיאוריה האקולוגית גורסת, כי שני מינים שמנצלים משאב מסוים בדרך דומה לא יכולים לחיות יחד. כלומר, אם שני המינים מתחרים על אותו המשאב, למשל מזון דומה, הם לא יוכלו לחיות יחד והמין הפחות מוצלח ייכחד כתוצאה מתחרות זו.
כיצד אם כן מצליחים מינים כה רבים לחיות יחד בשטח מצומצם כישראל?